Journal

Article
การแก้ไขความผิดปกติของการสบฟันไขว้ด้านหน้าในสุนัขด้วยเครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่น
Journal
วารสารสัตวแพทย์ (ISSN: 01255169)
Volume
17
Issue
1
Year
มกราคม - เมษายน 2007
Page
9-17
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

กลไกการทำงานการสื่อสารระหว่างหลอดเลือด ด้วยสารอะดีโนซีน และความผิดปกติภายหลังการเกิดหลอดเลือดอุดตัน

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สกุลไทย ฉบับที่ 2729 ปีที่ 53 ประจำวัน อังคาร ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2550 การใช้ประโยชน์ :บทความให้ความรู้แก่ประชาชน (ด้วยความรักแด่เพื่อนร่วมโลก),6 ก.พ. 2007 - 6 ก.พ. 2007
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :Modern 9 TV การใช้ประโยชน์ :รายการโทรทัศน์ “หนึ่งในพระราชดำริ” ของ Modern 9 TV เมื่อวันเสาร์ ที่ 30 กันยายน 2549 เวลา 21.00-21.30 น. เรื่องทันตกรรมในสุนัข (สัมภาษณ์นาน 30 นาที),30 ก.ย. 2006 - 30 ก.ย. 2006
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สื่อรักสัตว์เลี้ยง การใช้ประโยชน์ :สัมภาษณ์พิเศษ “ครั้งแรกในไทย จัดฟันสุนัข เทร็นด์ใหม่ของคนรักหมา” ใน สื่อรักสัตว์เลี้ยง เล่มที่ 136 ประจำเดือน มิถุนายน 2549: 32-34.,1 มิ.ย. 2006 - 1 มิ.ย. 2006