Journal

แดร็กควีน: การนำเสนอตัวตนของผู้เข้าแข่งขันในรายการเรียลลิตี้โชุว์ “Drag Race Thailand”
วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ (ISSN: 26730502)
27
1
160-187
มกราคม - มิถุนายน 2020
ชาติ
-
-
-
-