Journal

Article
สาเหตุและการจำแนกรอยหักของกระดูกยาว ในลูกสุนัขและสุนัขโต ที่เข้ารับการรักษาทางออร์โทพีดิกส์ ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2562
Journal
วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชากาเกษตร (ISSN: 26300206)
Volume
35
Issue
2(พิเศษ2)
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2018
Page
408-415
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-