Journal

Article
รุ่นพี่ ของ วิศิษฏ์ ศาสนเที่ยง: การดัดแปลงเป็นนวนิยายของไทยกับเครือข่ายการดัดแปลง
Journal
วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม (ISSN: 25869078)
Volume
7
Issue
2
Year
กรกฎาคม - ธันวาคม 2019
Page
157-169
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-