Journal

การประเมินและคัดเลือกสายพันธุ์ฟักทองเพื่อพัฒนาฟักทองสายพันธุ์แท้ ที่มีสารเบต้าแคโรทีนสูง
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า (ISSN: 26512203)
37
4
619-626
ตุลาคม - ธันวาคม 2019
ชาติ
-
-
-
-