Journal

Evaluation of Artificial Neural Networks for Pineapple Grading
JOURNAL OF TEXTURE STUDIES (ISSN: 00224901)
37
5
568-579
ตุลาคม 2006
นานาชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

การเปรียบเทียบวิธีการทางสถิติและนิวรอลเน็ตเวิร์คเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกสับปะรดด้วยเครื่อง ทดสอบคุณสมบัติเสียงสะท้อน

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01422561 ชื่อวิชา Experimental Design,1 มิ.ย. 2009 - 8 ต.ค. 2010
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01422561 ชื่อวิชา Experimental Design,1 มิ.ย. 2010 - 8 ต.ค. 2010