Journal

Foraging Preference and Ecological Carrying Capacity of banteng (Bos javanicus) and sambar deer (Rusa unicolor) in Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary, Thailand
Journal of Tropical Forest Research (ISSN: 25868926)
2
2
1-15
กุมภาพันธ์ 2019
นานาชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

Study on Habitat Management of Large Herbivores in the Hual Kha Khang Bufffer Zone,Uthai Thani Province

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01314422 ชื่อวิชา Wildlife Study & Management Techniques,3 มิ.ย. 2019 - 30 ก.ย. 2019
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ความสามารถในการรองรับสัตว์ป่าในพื้นที่กันชน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง แหล่งทุน :UNDP,1 ต.ค. 2018 - 31 ม.ค. 2020
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การฝึกภาคสนาม ของนิสิตและเจ้าหน้าที่ ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง,12 มิ.ย. 2019 - 10 ก.ค. 2019
  • เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช การใช้ประโยชน์ :การจัดการท่องเที่ยวเชิงการอนุรักษ์รอบแนวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง บริเวณพื้นที่กันชน,31 ก.ค. 2019 - 31 ธ.ค. 2020
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :หมู่ 6 ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี การใช้ประโยชน์ :การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสัตว์ป่า ,31 พ.ค. 2019 - 30 พ.ย. 2021