Journal

Article
การทำนายปริมารสารไลโคปีนในฟักข้าวด้วยการวิเคราะห์ภาพสี RGB ร่วมกับวิธีการโครงข่ายประสาทเทียม
Journal
วารสารวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี (ISSN: 08584435)
Volume
26
Issue
8 (พิเศษ)
Year
เมษายน 2018
Page
1435-1445
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-