Journal

การศึกษาระดับไตเตอร์ของแอนติบอดีจำเพาะในพลาสม่าไก่ และไข่แดงไก่ต่ออิมูโนโกลบูลินจีของสุนัข
วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร (ISSN: 01258850)
35
2
765-771
พฤษภาคม - สิงหาคม 2018
ชาติ
-
-
-
-