Journal

การเจริญเติบโตและคุณภาพผลของมะละกอพันธุ์แขกดำที่ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดและการตอนกิ่ง
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
49
1 (Suppl.)
381-383
มกราคม - เมษายน 2018
ชาติ
-
-
-
-