Journal

ผลของพาโคลบิวทราโซลต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไข่พันธุ์เกษตรศาสตร์ 2
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
49
1 (พิเศษ)
416-418
มกราคม - เมษายน 2018
ชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

การลดความสูงลำต้นกล้วยไข่ด้วยพาโคลบิวทราโซล

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สมาคมชาวสวนมะม่วงไทย การใช้ประโยชน์ :ตีพิมพ์เนื้อหางานวิจัยจากโครงการ การพัฒนาสายพันธุ์มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองและมหาชนกและคัดเลือกมะม่วงเพื่อบริโภคผลสด ในจดหมายข่าวสมาคมชาวสวนมะม่วงไทย,1 ธ.ค. 2017 - 31 ธ.ค. 2017