Journal

Article
การจัดกิจกรรมโดยใช้แนวคิดการรับรู้ความสามารถของตนเองเพื่อเสริมสร้างความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา จังหวัดชลบุรี
Journal
วารสารเกษมบัณฑิต (ISSN: 15135667)
Volume
20
Issue
2
Year
กรกฎาคม - ธันวาคม 2019
Page
1-12
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-