Journal

Article
รายงานสัตว์ป่วย : การใช้เลเซอร์ระดับสี่ร่วมกับการรักษาแผลตามปกติในการรักษาแผลที่มีขนาดใหญ่และติดเชื้ออย่างรุนแรงในสุนัขหนึ่งตัวและแมวหนึ่งตัว
Journal
วารสารสัตวแพทย์ (ISSN: 01255169)
Volume
27
Issue
3
Year
กันยายน - ธันวาคม 2017
Page
155-165
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-