Journal

Article
ความสามารถของถั่วชนิดต่าง ๆ ในการต้านอนุมูลอิสระ และส่งเสริมการเจริญเติบโตของแบคทีเรียแลคโตบาซิลลัส
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ISSN: 08584435)
Volume
26
Issue
5
Year
กันยายน - ตุลาคม 2018
Page
777-789
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-