Journal

การจำแนกชนิดของเชื้อรา Corynespora torulosa (Sydow)Cros ไอโซเลท SJ1 สาเหตุโรคใบจุดของกล้วยไข่และการเข้าทำลายของเชื้อราสาเหตุโรค
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า (ISSN: 08570108)
35
2
84-94
พฤษภาคม - สิงหาคม 2017
ชาติ
-
-
-
-