Journal

Article
ระบบอาหารท้องถิ่น...ความสัมพันธ์ที่ยึดโยงชุมชนทัพคล้ายกรณีศึกษาชุมชนบ้านทัพคล้าย ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
Journal
วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ISSN: 16863690)
Volume
13
Issue
2
Year
มกราคม - มิถุนายน 2017
Page
153-189
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-