Journal

Author

Output From Project

การดัดแปลงโครงสร้างของบะหมี่โภชนาการสูงคืนรูปเร็วโดยใช้ไมโครเวฟแบบต่อเนื่อง

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป แหล่งทุน :บริษัท ไทยเพรสซิเดนท์ฟูดส์,13 มึ.ค. 2018 - 20 มึ.ค. 2018