Journal

ผลของอุณหภูมิ และความเร็วไอน้ำร้อนยวดยิ่งต่อปริมาณน้ำมันหอมระเหยและเคอร์คูมินอยด์ทั้งหมดของขมิ้นชันแห้ง
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (Agricultural Science Journal) (ISSN: 01250369)
47
2
509-512
พฤษภาคม - สิงหาคม 2016
ชาติ
-
-
-
-