Journal

ลักษณะสัณฐานวิทยาของดอกสมบูรณ์เพศชนิดอีลองกาต้าในเชื้อพันธุกรรมมะละกอ 8 สายพันธุ์
วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ (ISSN: 23510846)
3
Suppl. I
M01/43-48
พฤศจิกายน 2016
ชาติ
-
-
-
-