Journal

ผลของสารเคลือบผิวไคโตซานร่วมกับการฉายรังสียูวีซีต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณลิกนินและคลอโรฟิลล์ในหน่อไม้ฝรั่ง
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
47
2
445-448
พฤษภาคม - สิงหาคม 2016
ชาติ
-
-
-
-