Journal

Article
การสร้างรูปแบบการออกกำลังกายด้วยศิลปะมวยไทยโบราณสำหรับเยาวชน
Journal
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ISSN: 08571511)
Volume
39
Issue
2
Year
เมษายน - มิถุนายน 2016
Page
77-86
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-