Journal

Article
แรงจูงใจด้านนันทนาการและปัจจัยที่ส่งผลต่อการกลับมาเยือนพื้นที่ของนักท่องเที่ยวที่ไปเยือนน้ำตกห้วยแม่ขมิ้น อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์
Journal
Veridian E-Journal, Silpakorn University (ISSN: 19063431)
Volume
9
Issue
2
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2016
Page
424-437
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

แสดงความคิดเห็น

(0)