Journal

Article
ผลของการรับประทานวิตามินดีเสริมในช่วงระยะเวลาสั้น ที่มีต่อระบบโครงสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อ และความสามารถในการทรงตัว เพื่อป้องกันการหกล้มในสตรีวัยหมดประจำเดือน
Journal
Journal of the Medical Association of Thailand. (ISSN: 01252208)
Volume
98
Issue
8
Year
มิถุนายน - กันยายน 2015
Page
26-31
Class
นานาชาติ
DOI
-
Related Link
-