Journal

Article
กรณีศึกษา: อัตราการเต้นของหัวใจขณะพักตัวบ่งชี้สำคัญในการติดตามการฝึกซ้อมและการฟื้นตัวของนักกีฬา
Journal
สุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ (ISSN: 01252674)
Volume
42
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2016
Page
45-53
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-