Journal

การต้านทานกรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิกของ Aspergillus flavus ในน้ำพริกตาแดง
วารสารวิทยาศาสตร์ มข. (ISSN: 01252364)
44
1
111-123
มกราคม - มีนาคม 2016
ชาติ
-
-
-
-