Journal

การประเมินพันธุ์ฟักทองเพื่อการปรับปรุงพันธุ์เพิ่มปริมาณสารเบต้าแคโรทีน
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
46
3
229-238
กันยายน - ธันวาคม 2015
ชาติ
-
-
-
-