Journal

การเปลี่ยนแปลงปริมาณสารเบต้าแคโรทีนและคุณภาพที่สำคัญในระหว่างการพัฒนาของผลฟักทอง
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า (ISSN: 08570108)
33
พิเศษ 1
345-351
พฤศจิกายน 2015
ชาติ
-
-
-
-