Journal

Article
อิทธิพลของปุ๋ยพืชสดต่อผลผลิตและการดูดใช้ธาตุไนโตรเจนของข้าวที่ปลูกในดินลูกรัง
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
Volume
45
Issue
2
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2014
Page
613-616
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

แสดงความคิดเห็น

(0)