Journal

โปรตีนเวย์ เพิ่ม"กล้าม" ได้จริงหรือ?
หมอชาวบ้าน (ISSN: 01252275)
37
436
40-43
สิงหาคม 2015
ชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

การพัฒนาสูตรเครื่องดื่มโปรตีนพร้อมดื่ม (Protein Drink)

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :รายการวิทยุ ม.เกษตรศาสตร์ คุยกัน 9 โมง การใช้ประโยชน์ :รายการวิทยุ ม.เกษตรศาสตร์ คุยกัน 9 โมง เรื่องเครื่องดื่มโปรตีน,15 ม.ค. 2016 - 15 ม.ค. 2016