Journal

ผลแบบเฉียบพลันของการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบอยู่กับที่ แบบเคลื่อนที่และแบบอยู่กับที่ร่วมกับแบบเคลื่อนที่ ที่มีต่อความคล่องแคล่วว่องไวเชิงปฏิกิริยาในกีฬาฟุตซอล
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา (ISSN: 15137201)
14
1
41-51
กรกฎาคม - ธันวาคม 2014
ชาติ
-
-
-
-