Journal

Article
การจำลองการทำงานของชุดควบแน่นของระบบทำความเย็นแบบอัดไอด้วยระเบียบวิธีของนิวตันราฟสัน
Journal
เทคนิค เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ (ISSN: 08576475)
Volume
32
Issue
374
Year
พฤษภาคม 2015
Page
43-48
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-