Journal

Article
Jinda, N. 2005. Lipase I: Source and Industrial Utilization. J. of UTCC. 24(3):20-34.
Journal
วารสารวิชาการหมาวิทยาลัยหอการค้าไทย
Volume
24
Issue
3
Year
กันยายน - ธันวาคม 2004
Page
20-34
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดแคโรทีนอยด์จากดาวเรืองด้วยเอนไซม์ผสม แหล่งทุน :สวพ. มก. 2552,8 มิ.ย. 2009 - 30 มิ.ย. 2010

แสดงความคิดเห็น

(0)