Journal

การแสดงออกของยีน BOR1 และการวิเคราะห์ความเข้มข้นของธาตุโบรอนในปาล์มน้ำมันที่ได้รับโบรอนระดับต่าง ๆ
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
45
2
153-162
พฤษภาคม - สิงหาคม 2014
ชาติ
-
-
-
-