Journal

Article
เปรียบเทียบการทอดและการทำพองแคบหมูด้วยไมโครเวฟในด้านคุณภาพทางกายภาพและประสาทสัมผัส
Journal
KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE (ISSN: 00755192)
Volume
48
Issue
5
Year
กันยายน - ตุลาคม 2014
Page
799-814
Class
นานาชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การผลิตแคบหมูปรุงรส

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการวิจัยและพัฒนาต่อยอดเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ แหล่งทุน :สวพ มก,9 ก.ย. 2014 - 31 ธ.ค. 2015