Journal

เปรียบเทียบการทอดและการทำพองแคบหมูด้วยไมโครเวฟในด้านคุณภาพทางกายภาพและประสาทสัมผัส
KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE (ISSN: 00755192)
48
5
799-814
กันยายน - ตุลาคม 2014
นานาชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

การผลิตแคบหมูปรุงรส

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการวิจัยและพัฒนาต่อยอดเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ แหล่งทุน :สวพ มก,9 ก.ย. 2014 - 31 ธ.ค. 2015