Journal

Article
ผลของโซเดียมไบคาร์บอเนตและเยื่อใยที่มีประสิทธิภาพในสูตรอาหารที่มีเปลือกมันสำปะหลังหมักในระดับสูงต่อกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมนและสมรรถนะการให้ผลผลิตของแกะขุน
Journal
วารสารวิจัย มข. (ISSN: 08593957)
Volume
19
Issue
4
Year
กรกฎาคม - สิงหาคม 2014
Page
606-615
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-