Journal

เมื่อถึงยุคของวิทยาศาสตร์การปรุงอาหาร
Food Focus Thailand (ISSN: 19053487)
9
97
32-37
เมษายน 2014
ชาติ
-
-
-
-

Author

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :เปิดบ้านสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร สู่.....ประชาชน และเผยแพร่ผ่านสื่อโทรทัศน์ รายการแจ๋ว การใช้ประโยชน์ :การใช้ความรู้ทางด้าน Molecular Gastronomy ในการเผยแพร่ผลงานผลิตภัณฑ์ในบูธจัดแสดงงานในส่วน ตลาดนัดไอเดียไอโดน ซุ้มอาหาร GM สุดชิค,9 ก.ย. 2014 - 11 ก.ย. 2014
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การปรับปรุงคุณภาพการผลิต ผลิตภัณฑ์ "ไข่แก้ว KU จากไข่ไก่" แหล่งทุน :บริษัท ชิกเก้นคิง (ประเทศไทย) จำกัด 26/89 ม.9 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทร.076-391544,1 พ.ค. 2015 - 31 ต.ค. 2016