Journal

การสกัดเบต้า-แคโรทีนด้วยตัวทำละลายที่สภาวะเหนือจุดวิกฤต
วิศวกรรมสาร มก. (ISSN: 08574154)
53
-
85-91
สิงหาคม - พฤศจิกายน 2004
ชาติ
-
-
-
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 202499 ชื่อวิชา Chemical Engineering Project II,3 มิ.ย. 2002 - 7 ต.ค. 2002