Journal

Article
การทำนายอุณหภูมิทางออกและความดันสูญเสียของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบเชลล์และทิวบ์
Journal
เทคนิค เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ (ISSN: 08576475)
Volume
30
Issue
358
Year
มกราคม 2014
Page
55-62
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-