Journal

Polymer Bulletin (ISSN: 14362449)
71
5
1081-1100
พฤษภาคม 2014
นานาชาติ
Traditional
-
-

Author

Output From Project

พฤติกรรมการดูดซับ: ระบบการกำจัดโลหะหนักจากสารละลายแบบใหม่

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :พฤติกรรมการดูดซับ: ระบบการกำจัดโลหะหนักจากสารละลายแบบใหม่ แหล่งทุน :คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา (ส่วนวิจัย โครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ),1 ม.ค. 2012 - 30 พ.ค. 2012