Journal

Article
การควบคุมโรคผลเน่าและแอนแทรคโนสมะละกอหลังการเก็บเกี่ยวด้วยยีสต์ปฏิปักษ์
Journal
วารสาร วิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
Volume
44
Issue
3
Year
กันยายน - ธันวาคม 2013
Page
351-354
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-