Journal

Article
Sample Size Determination and Power Analysis for Modified Cohen’s Kappa Statistic
Journal
Applied Mathematical Sciences (ISSN: 13147552)
Volume
7
Issue
-
Year
พฤศจิกายน 2013
Page
6153-6166
Class
นานาชาติ
DOI
10.12988/ams
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การคำนวณขนาดตัวอย่างและการวิเคราะห์อำนาจของการทดสอบสำหรับตัวสถิติโคเฮนแคปปาที่ถูกปรับปรุง แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ต.ค. 2012 - 31 มี.ค. 2014