Journal

Article
การสนับสนุนทางสังคม ความขัดแย้งระหว่างการทำงานกับครอบครัวและความเครียดของพนักงาน : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) กลุ่มธุรกิจสาขาภาคตะวันออก
Journal
วารสารสมาคมนักวิจัย (ISSN: 08592330)
Volume
17
Issue
2
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2012
Page
105-116
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-