Journal

Article
การกระตุ้นการเจริญของรากพืชโดยแบคทีเรียสังเคราะห์แสงสีม่วงกลุ่มไม่สะสมกำมะถัน
Journal
วิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
Volume
44
Issue
2
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2013
Page
xxx-xxx
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-