Journal

การผลิตเอทานอลจากใบตองในถังหมักแบบแพคเบดด้วยเชื้อยีสต์ Candida shehatae TISTR 5843 ที่ถูกตรึงรูปบนซังข้าวโพด
Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Journal (ISSN: 19061889)
6
2
-
กรกฎาคม - ธันวาคม 2013
ชาติ
-
-
-
-