Journal

การควบคุมโรคแอนแทรคโนสของผลมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองโดยไม่ใช้สารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อรา
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
43
3 (พิเศษ)
464-467
กันยายน - ธันวาคม 2012
ชาติ
-
-
-
-