Journal

Article
การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้จากนำนมข้าวยาคูผง
Journal
วารสารโภชนาการ (ISSN: 01256955)
Volume
47
Issue
1
Year
มกราคม - เมษายน 2012
Page
1-10
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้จากน้ำนมข้าวยาคูผง

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ฝึกงานหลักสูตรเฉพาะทางเรื่องการพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์มะขามแผ่นเหรียญ และ เรื่องการประเมินคุณค่าอาหารทางโภชนาการและอาหารฮาลาล,7 ต.ค. 2013 - 1 พ.ย. 2013