Journal

พฤติกรรมการอนุรักษ์นกของประชาชนในชุมชนท้องถิ่นรอบอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด
วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ (ISSN: 01258370)
33
3
419-428
กันยายน - ธันวาคม 2012
นานาชาติ
-
-
-
-