Journal

ผลของการใช้เปลือกมันสำปะหลังหมักเป็นแหล่งพลังงานและเยื่อใยในสูตรอาหารต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตและคุณภาพซากของแกะขุนในเขตร้อน
วารสารวิจัย มข. (ISSN: 08593957)
17
2
257-266
มีนาคม - เมษายน 2012
ชาติ
-
-
-
-