Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), สถาบันเทคโนฯลาดกระบัง, ไทย, 2537
  • วท.ม.(พิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2541

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 1 4 1 0
  2021 ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาในกระบวนการทำแห้งต่อสมบัติทางเคมีกายภาพและสมบัติเชิงหน้าที่ของปลีกล้วยน้ำว้าพันธุ์ปากช่อง 50 ที่ปรึกษาโครงการ
  ผู้ร่วมวิจัย
  ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การสกัดสารสีฟ้าไฟโคไซยานินจากสาหร่ายสไปรูลิน่าและความคงตัวของไมโครแคปซูลของสารสกัด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 1 0
  2014 ชุดทดสอบระดับความแก่-สุกของผลมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองด้วยไดอิเล็กทริกเซ็นเซอร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 ปริมาณกรดอะมิโนอิสระที่มีผลต่อรสอร่อยในเห็ดหอมสด เห็ดฟาง และเห็ดนางรมฮังการีที่ผลิตในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2010 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ และปริมาณสารฟีนอลในเห็ดหอมสดที่เก็บเกี่ยว 2 ช่วงอายุ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2008 คุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของเห็ดหอมสดที่ผลิตจากภาคเหนือและ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การประกันคุณภาพและการยืดอายุการเก็บรักษาของเห็ดหอมสด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 1 0 0 0
  2021 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบรูณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ) แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 0 0 0 0
  2021 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ผู้ร่วมวิจัย โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถาณการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 1 0 0 0
  2021 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากวัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมแปรรูปเงาะสำหรับประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 30 Project 11 22 6 0
  2021 สมุนไพรอัดแท่งที่มีส่วนผสมของกล้วยดิบและกระเจี๊ยบเขียว ผู้ร่วมวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 0 0 0
  2019 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์คุกกี้กล้วยและขนมกล้วยกึ่งสำเร็จรูป ในพื้นที่ตำบลคลองนกกระทุง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2018 การหาสภาวะที่เหมาะสมของปัจจัยการผลิตแป้งเค้กข้าวกึ่งสำเร็จรูปสำหรับการทำเค้กด้วยไมโครเวฟโดยใช้ปลายข้าวหักไรซ์เบอรี่และปลายข้าวหอมนิล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 ผลของการหมักเนื้อสัตว์ต่อปริมาณสารก่อมะเร็งชนิดเบนโซ (เอ) ไพรีนในอาหารปิ้งย่าง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 คุณสมบัติการต้านการกลายพันธุ์ ปริมาณสารฟลาโวนอยด์และสารประกอบฟีนอลิกในน้ำเกรวี่ที่มีสมุนไพรเป็นองค์ประกอบ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มข้าวไรซ์เบอรี่เสริมคอลลาเจนไทพ์ทู ผู้ร่วมวิจัย Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 0 0 0 0
  2017 การสกัดสารสีฟ้าไฟโคไซยานินจากสาหร่ายสไปรูลิน่าและความคงตัวของไมโครแคปซูลของสารสกัด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
  2015 ฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ ปริมาณโพลิแซคคาไรด์ และไฟโคไซยานินในสาหร่ายสไปรูไลน่าสายพันธุ์ Spirulina platensis (IFRPD 1182) และ Spirulina maxima (IFRPD 1183) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2015 ชุดทดสอบระดับความแก่-สุกของผลมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองด้วยไดอิเล็กทริกเซ็นเซอร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 ผลของการอ่านบทสวดซูเราะห์ฟาติฮะห์จากคัมภีร์อัลกุรอานผ่านน้ำดื่มเกษตรต่อภาพผลึกน้ำแข็งโดยใช้กล้อง Compound Microscopy BX 51 ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 ผลของการใช้แป้งข้าวที่มีสารแอนโทไซยานินสูงต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไอศกรีมกะทิ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2014 โครงการผลิตภัณฑ์ซอสหมักลดสารก่อมะเร็งในชื่อ "ซุปเปอร์ซอส" หัวหน้าโครงการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ม.เกษตรศาสตร์ภายใต้โครงการ IFRPD ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม ประจำปี 2557 0 0 3 0
  2014 ฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสมุนไพรสำหรับหมักเนื้อสัตว์เมื่อผ่านกระบวนการปรุงสุก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2014 การทดสอบโปรไบโอติกแบคทีเรียแลคติกที่สามารถยึดเกาะกับเยื่อบุผนังลำไส้โดยใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์ Caco-2 เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์โยเกิร์ต ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการและสมบัติเชิงพันธภาพของเห็ดตีนแรด (Tricholoma crassum) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2011 ฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ของเครื่องดื่มจากขมิ้นชัน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2011 การใช้ประโยชน์จากแก้วมังกรขาว และแก้วมังกรแดง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 1 0
  2010 การใช้ประโยชน์ของโปรตีนในซุปสมุนไพรกึ่งสำเร็จรูปสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2009 ศักยภาพในการต้านการกลายพันธุ์และต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากลองกอง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2009 ศึกษาฤทธิ์ในการยับยั้งสารก่อกลายพันธุ์ของสารสกัดผลไม้ไทยบางชนิดโดยใช้วิธีเอมส์ ผู้ร่วมวิจัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 1 0 0
  2009 การสกัด และคุณสมบัติของแอนโทไซยานินส์จากเปลือกจากเงาะสด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2008 ผลของสารสกัดจากแก้วมังกรพันธุ์เนื้อสีขาวและเนื้อสีแดงที่มีต่อการเจริญของเซลล์มะเร็งตับและการทำลายดีเอ็นเอโดยเทคนิค in vivo DNA repairs test ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2008 การสกัดสาร Antioxidant จากรำข้าวเพื่อใช้ประโยชน์ในรูปของ Food Additive ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2008 การศึกษาความสามารถของแบคทีเรียกรดแล็กทิกในการยับยั้งการยึดเกาะเซลล์ลำไส้มนุษย์ของแบคทีเรียที่ก่อโรคอาหารเป็นพิษ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2007 การทดสอบฤทธิ์ต้านการกลายพันธุ์ในระดับยีนส์ของอาหารไทยที่มีขมิ้นชันเป็นองค์ประกอบ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 1 0
  2007 การวิจัยและพัฒนาสมุนไพรขมิ้นชันแบบครบวงจรเพื่อสู่อุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 5 0 0
  2006 ศักยภาพในการต้านสารก่อกลายพันธุ์ของเห็ดกินได้ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2006 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวทอดสมุนไพรกึ่งสำเร็จรูป ผู้ร่วมวิจัย โครงการ IFRPD ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (เงินรายได้ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มก.) 0 0 0 0
  2006 สารต้านออกซิเดชันและคุณค่าทางโภชนาการของผลไม้ไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2005 โครงการเครื่องดื่มสำเร็จรูปธัญชาติเสริมสุขภาพด้วยสมุนไพรไทย ผู้ร่วมวิจัย โครงการวิจัยพัฒนาร่วมภาครัฐและเอกชน 0 1 1 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 37 Project 21 19 7 0
  2020 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาชงจากบัควีท ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ กรมการข้าว 0 0 0 0
  2020 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เยลลี่บุกเพื่อสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ดากรีน จำกัด 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มข้าวกล้องผสมสเตอริไลส์ ผู้ร่วมวิจัย ผู้ประกอบการ (คุณชัยยะ ภัทรพูนสิน) 0 0 0 0
  2019 โครงการผลิตภัณฑ์แป้งเค้กข้าวไรซ์เบอรี่กึ่งสำเร็จรูป ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งเค้กข้าวไรซ์เบอรี่กึ่งสำเร็จรูป 3 สูตร ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ทรูบุญ ฟาร์มา จำกัด 0 0 0 0
  2018 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มธัญพืชผสมวุ้นมะพร้าวที่มีคุณสมบัติลดไขมันในเลือด หัวหน้าโครงการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0
  2018 เครื่องวัดความแก่-สุกของผลมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองด้วยไดอิเล็กทริกเซ็นเซอร์แบบเคลื่อนที่ได้ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 1 0 0
  2018 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตซุปผงกึ่งสำเร็จรูปสำหรับแม่ให้นมบุตรเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์และส่งเสริมอาชีพชุมชนตำบลโทประจักษ์ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 2 0
  2018 การพัฒนาน้ำอินทผาลัมเข้มข้นและการทำแยม ผู้ร่วมวิจัย บริษัทเจที กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นนอล จำกัด 0 0 0 0
  2018 การศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์แคบหมูรสคาราเมลครั้นช์ รสสไปซี่ครั้นช์ รสบาร์บีคิวและรสต้มยำ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด 0 0 0 0
  2018 อายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ macadamia balls with Chia Seeds (and) Sea Salt รส Classic Butter ผู้ร่วมวิจัย บริษัท P S I LOVE YOU ) จำกัด 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตซอสส้มตำเอนกประสงค์ในภาชนะบรรจุปิดสนิท ผู้ร่วมวิจัย บริษัทบลูเลนด์ดีวิลอปเม้นท์ จำกัด เลขที่ 60 ซอยเพิ่มสิน แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 0 0 0 0
  2015 ศักยภาพของสมุนไพรในผลิตภัณฑ์หมักเนื้อสัตว์และน้ำจิ้มที่มีฤทธิ์ยับยั้งปริมาณสารก่อมะเร็งในอาหารปิ้งย่าง หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 3 1 4 0
  2014 การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุ้กกี้ทุเรียน หัวหน้าโครงการ ผู้ประกอบการ (นางณัฐธิดา บุณยะกาญจน) 0 0 1 0
  2014 การศึกษาอายุการเก็บผลิตภัณฑ์น้ำพริกกะปิบรรจุขวดพร้อมบริโภค หัวหน้าโครงการ ผู้ประกอบการ (นางสาววีณา ชูคีรียานันทกุล) 0 0 0 0
  2014 การศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์น้ำมะม่วงมหาชนก ผู้ร่วมวิจัย ผู้ประกอบการ (นางสาวชญานิน บุญเพิ่ม) 0 0 0 0
  2014 พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชาข้าวไรซ์เบอรี่ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท เดฟเวอร์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด 1 1 0 0
  2013 การศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มผง Amino Flectrolyte ผู้ร่วมวิจัย องค์การเภสัชกรรม 0 0 0 0
  2013 การศึกษาสมบัติและใช้ประโยชน์จากข้าวโพดลูกผสมแอนโธไซยานินสูง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 3 6 0 0
  2012 ผลของเครื่องปรุงสมุนไพรในน้ำหมักที่มีต่อปริมาณสารก่อกลายพันธุ์และฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ที่เกิดขึ้นในไก่ย่างและหมูย่าง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 2 0 0
  2012 การศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ Canned Pineapple in Rice Syrup ผู้ร่วมวิจัย บริษัท วีแอนด์เค สับปะรดกระป๋อง จำกัด 0 0 0 0
  2012 โครงการจัดทำเกณฑ์ทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายกำจัดเห็บและหมัดในสุนัขและแมวชนิดหยดหลัง (Spot-on) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 0 0 0 0
  2012 การศึกษาอายุการเก็บรักษาของโรตีกรอบพร้อมผลิตภัณฑ์สำหรับจิ้มผสมเนื้อหมูรสเผ็ด ผู้ร่วมวิจัย บริษัท อีฟ อิท อีส จำกัด 0 0 0 0
  2012 การศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์คุ๊กกี้ข้าวโอ๊ต (Oatmeal Cookies) ผู้ร่วมวิจัย บริษัท เอกชัย สาลี่สุพรรณ จำกัด 0 0 0 0
  2011 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของเครื่องปรุงหมักไก่ย่างหลังการปรุงสุก ผู้ร่วมวิจัย บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด (ทุนวิจัยเซเรบอส อวอร์ด ครั้งที่11) 1 0 0 0
  2011 การศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกระเทียมหมักมะนาว ผู้ร่วมวิจัย บริษัทศรีสิงหรา จำกัด 0 0 0 0
  2009 โครงการย่อยที่ 2 ความสามารถในการยับยั้งสารก่อกลายพันธุ์ที่เกิดในไก่ย่างของอาหารไทยที่นิยมรับประทานร่วมกัน หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 0 0 0
  2008 คุณสมบัติเชิงสุขภาพของผักพื้นบ้านไทย ผู้ร่วมวิจัย Japan International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS), Japan 1 1 0 0
  2008 ผลของกรรมวิธีการผลิตอาหารต่อคุณสมบัติด้านสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย Japan International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS), Japan 0 0 0 0
  2007 ชุดโครงการวิจัย การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกมะเดื่อฝรั่งในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง โครงการวิจัยย่อยที่ 2 : การศึกษาอายุการเก็บเกี่ยวและกระบวนการอบแห้งผลมะเดื่อฝรั่งที่ปลูกในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2007 พืชผักสมุนไพรและผลไม้ไทยต่อการลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 4 2 0 0
  2006 Evaluation of Physiological Functionalities of indigeneous Vegetables in Sounteast Asia. ผู้ร่วมวิจัย JIRCAS 1 0 0 0
  2006 อาหารไทยกับคุณสมบัติต้านสารอนุมูลอิสระ 3 ชนิด และการลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 0 0 0
  2005 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเม็ดมะม่วงหิมพานต์ ผู้ร่วมวิจัย มก.-ธกส. (โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) 0 0 0 0
  2005 ศึกษาพฤติกรรมและความต้องการในการบริโภคผลิตภัณฑ์โครงการหลวง : กรณีศึกษาในเขตกรุงเทพฯ ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง 0 1 0 0
  2005 โครงการย่อย 2 คุณสมบัติของอาหารไทยในการป้องกัน DNAจากการถูกทำลาย ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และการป้องกันการเกิดมะเร็ง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2 1 0 0
  2004 Evaluation of Physiological Functionalities of indigeneous Vegetables in Sounteast Asia. ผู้ร่วมวิจัย JIRCAS 3 3 0 0