โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 0 0 0 0
1993 การใช้ประโยชน์จากแป้งเมล็ดฝ้ายไร้ต่อมพิษในการผลิตบะหมี่ ผู้ร่วมวิจัย IRCT/CIRAD 0 0 0 0
1992 การทำมันเทศแช่อิ่ม หัวหน้าโครงการ International Potato Center 0 0 0 0
1992 การวิเคราะห์ทางเคมีเพื่อการตรวจสอบคุณภาพและการสกัดแป้งของมันเทศพันธุ์ต่าง ๆ ที่ปลูกในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย International Potato Center 0 0 0 0
1992 การทำแป้งมันเทศจากมันเทศอบแห้งเพื่อใช้ทำสแนค ผู้ร่วมวิจัย International Potato Center 0 0 0 0
1992 การทำเยลลี่โดยใช้สตรัชจากมันเทศ ผู้ร่วมวิจัย International Potato Center 0 0 0 0